НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

по ОПИК с удължени срокове за финансиране: 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г. (в зависимост от сектора)

Read More

ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ

финансиране по подмярка 6.4 на ПРСР до 07.12.2018 г.

Read More

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

финансиране по подмярка 6.4 на ПРСР до 07.12.2018 г.

Read More

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА ЗАНАЯТИ

финансиране по подмярка 6.4 на ПРСР до 07.12.2018 г.

Read More

ИНВЕСТИЦИИ В МАЛКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

до 22.10.2018 г. финансиране по мярка 4.1.2 на ПРСР

Read More

Да бъдем равни с другите европейски народи

зависи само от нашите задружни усилия

Васил Левски


Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1
05 септември 2018 г. Oт 5 септември стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 за инвестиции на територията на селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани и микропредприятия. Кандидатите ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост ...
Още ...
Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
20 юли 2018 г. Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. От 20.07.2018 г. до 22.10.2018 г. кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по ...
Още ...
Проект на условията по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ е обявен за обществено обсъждане
10 юли 2018 г. Условията за кандидатстване по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ на ПРСР са публикувани за обществено обсъждане. Всеки, който желае може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 13.07.2018 г. на имейл адрес rdd@mzh.government.bg.   Можете да се запознаете с конкретните условия на проекта в трите направления на процедурата (производство, ...
Още ...

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЪТПЪДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И ЯЙЦА - екзотичен бизнес но с добри печалби


- Пътпъдъците не са труди за отглеждане
- Пъдпъдъците почти не боледуват, издържат на студ и жега
- Яйцата от пъдпъдък са богати на витамини и минерали
- Месото от пъдпъдъци съдържа много белтъчини

Отглеждането на пъдпъдъци – с този вид стопанство най-често са свързани проектите по Млад фермер от новата Програма за развитие на селските райони. Ако пернатите са обвързани и с био животновъдството, шансовете за успех на проекта се увеличават. По новата ПРСР проектите ще бъдат класирани според техния Стандартен производствен обем – т. нареченото СПО. 800 пъдпъдъци носят максимален брой точки, според таблицата за изчисление на СПО. Минималният е 420 броя птици.

Тази идея може да се финансира по подмярка 6.1 на ПРСР.

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА БЯЛ ТРЪН - една добра бизнес алтернатива в растениевъдството


Трън или магарешкият трън, както още е известен, се отглежда главно заради семената. Лечебните им свойства са познати отдавна с високото съдържание на силимарин и силибин, вещества, които се използват за възстановяване и лечение на чернодробни заболявания.
Съдържанието на биологично активната ценна съставка силимарин е най-голямо в добре узрелите кафеви семена. След прибирането от полето семената веднага трябва да се почистят и изсушат до нужния стандар-съдържание на 10% влажност.
Няма проблеми с изкупуването на продукцията и това го прави привлекателна култура за правене на бизнес и помага за опазване на естествените му находища.

Тази идея може да се финансира по подмярка 4.1.2 на ПРСР.

СЪЗДАВАНЕ НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, свързани с участие на посетители в занятчийски дейности


Изграждане на център за изкуство, местни занаяти и традиции, който да представя културното, историческо и природно наследство на територията.
Обучава хора от всички възрастови граници и етническа пренадлежност за значението на опазването и популяризирането на това наследство. Сезонна и постоянна алтернативна заетост на местните жители. Посетителите в региона ще имат възможността сами да изработят своя сувенир, Изработка на продуктова гама от сувенири и разполагане на търговска площ пред местната туристическа атракция.

Тази идея може да се финансира по подмярка 6.4.1 на ПРСР.

Търсене ...

Процедури чрез подбор на проектни предложения:

„Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“

„Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“

„Развитие на услуги и други неземеделски дейности“
ПРСР
6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 

Предпроектно консултиране

 

При предпроектното консултиране на Вашата идея от наша страна, Вие ще можете да разберете дали тя е реално осъществима и по коя програма може да получи финансиране. Ние ще Ви насочим и консултираме за изготвяне на проект.

 

Изготвяне на проект

 

Ние се стремим да обосновем по най-подходящ начин концепцията на нашия клиент.

 

Управление на проекта

 

Отчитане на дейностите по проекта и получаване на безвъзмездната финансова помощ съгласно изискванията на съответната програма.

 

Контакти:

Адрес: София 1000, ул. "Пиротска" 20, ет. 2, офис "Акрима"

Тел.: 0878787366, 0878757366

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.