Подкрепа за малки предприятия

до 15 март 2021 г.

Прочети повече ...

Инвестиции в земеделски стопанства

Подмярка 4.1 на ПРСР е отворена от 19 април 2021 г

Преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Очаквайте подмярка 4.2 на ПРСР през април 2021 г.

Да бъдем равни с другите европейски народи

зависи само от нашите задружни усилия

Васил Левски
 
 

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (2021 г.)
Подкрепата ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си за избрани от тях три месеца като последица от пандемията. Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите. Максималната ...
Още ...
Подкрепа на малките и средни предприятия - осигуряване на безопасност в условията на COVID
06 ноември 2020 г. През месец ноември 2020 г. се очаква отварянето на мярка BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.   Фокусът на процедурата е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, с ...
Още ...
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
13 ноември 2020 г. Подкрепата ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си за избрани от тях три месеца като последица от пандемията. Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за:- закупване на суровини, материали и консумативи; - за външни услуги ...
Още ...

Предпроектно консултиране

 

При предпроектното консултиране на Вашата идея от наша страна, Вие ще можете да разберете дали тя е реално осъществима и по коя програма може да получи финансиране. Ние ще Ви насочим и консултираме за изготвяне на проект.

 

Изготвяне на проект

 

Ние се стремим да обосновем по най-подходящ начин концепцията на нашия клиент.

 

Управление на проекта

 

Отчитане на дейностите по проекта и получаване на безвъзмездната финансова помощ съгласно изискванията на съответната програма.

 

Контакти:

Адрес: София 1000, ул. "Пиротска" 20, ет. 2, офис "Акрима"

Тел.: 0878787366, 0878757366

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.