95% от къщите за гости функционират по предназначение

info

11 юли 2019 г.

През последните 2 седмици на месец юни, екипи на Държавен фонд „Земеделие“ провериха общо 295 къщи за гости – 288 в мониторингов период и 7 в извън мониторингов период, по сигнали на журналисти. Проверките се извършиха в присъствието на медиите“. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, която заедно с ръководството на Държавен фонд „Земеделие“, представи резултатите от проверките на обектите. Общата субсидия за всички 288 къщи за гости възлиза на 81 млн. лв.

Read more ...

Над 17 000 ученици ще се обучават в реновирани сгради по ПРСР 2014-2020 г.

info 04 юли 2019 г.

Още 22 общински средни и основни училища, както и професионални гимназии, ще бъдат обновени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани в училищата в селските райони, са в размер на 17 767 757 лв. Общият размер на бюджета по втория прием за този тип дейности е увеличен на 32 622 126 лв., с които ще бъдат реновирани общо 40 училища.

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1

info

05 септември 2018 г.

Oт 5 септември стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 за инвестиции на територията на селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани и микропредприятия.
Кандидатите ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва - инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и инвестиции за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Общият бюджет за трите процедури е в размер на 68 млн. евро.

Read more ...

Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

info

28 юни 2019 г.

От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.

Read more ...

Проект на условията по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ е обявен за обществено обсъждане

info 10 юли 2018 г.

Условията за кандидатстване по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ на ПРСР са публикувани за обществено обсъждане. Всеки, който желае може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 13.07.2018 г. на имейл адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Read more ...

Page 1 of 4