Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

info21 юли 2020 г.

Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за:
- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.
Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 5% от оборота за 2019 г., като минималната е 30 000 лв., а максималната 150 000 лв.

Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 (4)

info 12 май 2020 г.

Подкрепата ще е за фирми, които имат спад с 20 на сто от оборота си, като последица от пандемията.
Финансират се на 100% разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и по-конкретно за:
- закупване на суровини, материали и консумативи;
- за външни услуги (вкл. режийни разходи);
- за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).
Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г., като минималната е 3 000 лв., а максималната 10 000 лв.

Над 17 000 ученици ще се обучават в реновирани сгради по ПРСР 2014-2020 г.

info 04 юли 2019 г.

Още 22 общински средни и основни училища, както и професионални гимназии, ще бъдат обновени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Допълнителните средства, които ще бъдат инвестирани в училищата в селските райони, са в размер на 17 767 757 лв. Общият размер на бюджета по втория прием за този тип дейности е увеличен на 32 622 126 лв., с които ще бъдат реновирани общо 40 училища.

95% от къщите за гости функционират по предназначение

info

11 юли 2019 г.

През последните 2 седмици на месец юни, екипи на Държавен фонд „Земеделие“ провериха общо 295 къщи за гости – 288 в мониторингов период и 7 в извън мониторингов период, по сигнали на журналисти. Проверките се извършиха в присъствието на медиите“. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, която заедно с ръководството на Държавен фонд „Земеделие“, представи резултатите от проверките на обектите. Общата субсидия за всички 288 къщи за гости възлиза на 81 млн. лв.

Прочети още ...

Започва прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020

info

28 юни 2019 г.

От 28.06.2019 г. до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.

Прочети още ...