Дигитализиране на МСП - Ваучери за ИКТ услуги

до 30 септември 2020 г.

Прочети повече ...

Подкрепа за малките стопанства

до 18 септември 2020 г.

Прочети повече ...

Целеви прием за сектор "Животновъдство"

до 30 септември 2020 г.

Прочети повече ...

Подкрепа за местните поделения на вероизповеданията

до 23 септември 2020 г.

Прочети повече ...

Подкрепа за залесяване

до 16 октомври 2020 г.

Прочети повече ...

Да бъдем равни с другите европейски народи

зависи само от нашите задружни усилия

Васил Левски
 
 

Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони - по подмярка 7.6. на ПРСР
27 юли 2020 г. Отворен е приемът по подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата - 2020 г. от Програмата за развитие на селските райони. До 23 септември 2020 година кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на ...
Още ...
Започва целеви прием за сектор "Животновъдство" по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" на ПРСР
29 юли 2020 г. Започна приемът по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства - Целеви прием за сектор "Животновъдство" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони. До 30 септември 2020 година кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на ...
Още ...
Стартира приемът на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ - 2020 г
29 юли 2020 г. Започна приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони. До 18 септември 2020 година кандидатите ще могат да подават своите проектни предложения по подмярката чрез Информационната система за управление и ...
Още ...

Предпроектно консултиране

 

При предпроектното консултиране на Вашата идея от наша страна, Вие ще можете да разберете дали тя е реално осъществима и по коя програма може да получи финансиране. Ние ще Ви насочим и консултираме за изготвяне на проект.

 

Изготвяне на проект

 

Ние се стремим да обосновем по най-подходящ начин концепцията на нашия клиент.

 

Управление на проекта

 

Отчитане на дейностите по проекта и получаване на безвъзмездната финансова помощ съгласно изискванията на съответната програма.

 

Контакти:

Адрес: София 1000, ул. "Пиротска" 20, ет. 2, офис "Акрима"

Тел.: 0878787366, 0878757366

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.