Проект на условията по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ е обявен за обществено обсъждане

info 10 юли 2018 г.

Условията за кандидатстване по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ на ПРСР са публикувани за обществено обсъждане. Всеки, който желае може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 13.07.2018 г. на имейл адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Можете да се запознаете с конкретните условия на проекта в трите направления на процедурата (производство, услуги, занаяти) на следните линкове:

ПРОИЗВОДСТВО

УСЛУГИ

ЗАНАЯТИ

Източник: МЗХГ

mzh.government.bg